خدمات پیکسلار : طراحی و پیاده‌سازی وب سایت

Web Design

1
2
3
4
5
6
طراحی و پیاده‌سازی وب سایت
1

یک صحبت دوست داشتنی

2

تحقیق و جستجو

3

دمو و طرح اولیه

4

بازبینی و اصلاحات

5

تایید نهایی

6

انتشار و محتوا سازی

مراحل طراحی و پیاده‌سازی وب سایت

۱) بررسی اهداف و نیازهای مشتری

در ابتدا اهداف و نیازهای مشتریان پکسلار مشخص و نوع درخواست به صورت کاملا شفاف بیان میشود. جلسات به صورت مکالمه صوتی و تصویری انجام می‌شود

۲) تحقیق و بررسی وضعیت

در این مرحله مواردی از قبیل کار بر روی کلمات کلیدی و نوع وب سایت مناسب و فرایندهای طراحی و پیاده سازی وب سایت شکل می‌گیرد

۳) دمو و طرح اولیه

بعد از مرحله تحقیق و ارسال اطلاعات اولیه و مورد نیاز مشتری، وب سایت بصورت دمو پیاده سازی شده و در اختیار مشتری قرار داده می شود

۴) اصلاح و بازبینی

دراین مرحله مشتری نظرات خود را برایتیم پیکسلاردر مرد بهبود و اصلاح بخش هایی از کار ارسال و طراحی نهایی انجام می‌شود

۵) تایید نهایی

مشتری بعد از اعمال اصلاحات انجام شده بر اساس نظر خود، طرح نهایی وب سایت ار تایید می نماید

۶) انتشار و محتواسازی

بعد از تایید نهایی وب سایت وب سایت به صورت عمومی منتشر شده و فرایتد تولید محتوای اختصاصی آغاز می گردد

۱۳۹۲-۱۳۹۹ | کلیه حقوق برای پیکسلار محفوظ میباشد.